<HTML><HEAD><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8'><STYLE> .headMailRubrik{font-family:Verdana; font-size:12px;font-weight:bold} .mailRubrik {font-family:Verdana; font-size:12px;}.mailNormal {font-family:Verdana; font-size:10px;}</STYLE></HEAD><BODY><TABLE><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Hej, 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>För att uppnå detta har vi tagit fram vår portal www.datakonsulter.info 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Portalen innehåller kraftfull logik för att matcha ett uppdrag mot rätt kompetens. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Tjänsten är gratis att använda för både kunder och konsulter. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Allt du behöver göra som kund för att hitta rätt kompetens är att maila din uppdragsbeskrivning 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>till info@datakonsulter.info 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>alt. skapa ett kundkonto i portalen och själv lägga in dina uppdrag. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Med ett uppdrag i portalen når du idag drygt 20.000 konsulter. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Med ett kundkonto i portalen kan du även själv söka efter inlagda profiler och göra en 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>förfrågan på dessa. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>För dig som är konsult och söker ett nytt uppdrag innebär det att du måste skapa ett konsultkonto i portalen och där ansöka på de uppdrag du är intresserad av. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Ingen kontaktinformation/namnuppgift visas före offert så man kan i lugn och ro använda 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>tjänsten anonymt både som kund och konsult. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Vi som ligger bakom portalen www.datakonsulter.info är WiseOne AB. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Vi har levererat kvalificerade konsulttjänster sedan 1999. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>--- 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>Detta är ett B2B-reklamutskick ifrån WiseOne AB ang. 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>en mycket kraftfull tjänst för förmedling av datakonsulttjänster 
</span></td></tr><tr><td><span style='font-family:Verdana; font-size:11px;'>--- 
</span></td></tr><TR><TD>  </TD></TR></table><table><tr><td> Med vänlig hälsning  </td></tr><tr><td>info@datakonsulter.info</td></tr></table><table><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><a href='http://wisetemp.se/Dki/UnsubscribeController?consultantEmail=info@e.kth.se' style='font-family:Verdana;font-size:10px'>Nej tack! Jag vill inte ha fler mail.</a></td></tr></table></BODY></HTML>