[gmx-users] use -maxwarn option

Urszula Uciechowska urszula.uciechowska at biotech.ug.edu.pl
Thu Jul 3 10:51:34 CEST 2014


Dear gromacs users,

I am trying to run coarse-grained simulations, by running grompp I got a
note to use the -maxwarn option. How to use it? I could not find any
informations in GROMACS manual/tutorials.

Best regards
Urszula Uciechowska


-----------------------------------------
Ta wiadomość została wysłana z serwera Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.ug.edu.pl/More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list