[gmx-users] tutorial

Urszula Uciechowska urszula.uciechowska at biotech.ug.edu.pl
Thu Oct 15 13:11:39 CEST 2015


Dear all,

I am trying to follow the tutorial:
http://nmr.chem.uu.nl/~adrien/course/molmod/analysis2.html

Part:
ANALYSIS OF DYNAMICS AND TIME-AVERAGED PROPERTIES


In the command:
trjconv -f traj_helix.xtc -o traj_helix_10-50ns.xtc -n
XXXX_peptide_index.ndx -pbc nojump -dt 100 -b 10000


what is the traj_helix.xtc?

Thank you in advance for your help.

best regards
Urszula UciechowskaUniversity of Gdansk and Medical Univesity of Gdansk
Department of Molecular and Cellular Biology
ul. Kladki 24
80-822 Gdansk
Poland


-----------------------------------------
Ta wiadomość została wysłana z serwera Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.ug.edu.pl/More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list