[E-Info] Viktig information om nya betyg och skulsystemet!

esekret at e.kth.se esekret at e.kth.se
Mon May 28 14:51:19 CEST 2007


Hej alla Elektrostudenter!

Som förhoppningsvis alla vet så kommer ett nytt skolsystem att införas
till hösten, men för säkerhets skull tänkte vi informera lite kort.

Betygsskala
Det kommer att från och med 1 juli att bli en femgradig betygsskala, A-F,
där A är högsta betyg och F är underkänt. Det finns även i vissa kurser
betyget Fx, komplettering, där det som nu finns chans till betyg E. De
gamla betygen kommer inte att översättas till den nya skalan utan i
examensbeviset kommer de kurser man läst innan 1 juli 2007 vara betygsatta
i skala 3-5 medan de kurser som läses efter 1 juli är i skala A-F.

Poängsystem (Bologna-processen)
För att bli mer internationella så utökas civilingenjörsprogrammet med ett
halvår, till totalt 5 års studier. Poängsystemet ändras också, 1 p blir
till 1.5 hp (högskolepoäng). Allt enligt ECTS-systemet (European Credit
Transfer System). Studenter som söker ett civilingenjörsprogram i höst
kommer alltså att söka på 300hp.

Gå in på http://www.kth.se/utbildning/2.833 så finns det mer utförlig
information

Vänliga hälsningar från Elektros styrelse 2007
More information about the Esekt-info mailing list