Θέμα: [gmx-users] *.xvg to jpeg/pdf/png

Yang Ye leafyoung81-group at yahoo.com
Sun Aug 20 20:16:17 CEST 2006


grace -nxy A.xvg -hdevice PNG -hardcopy -printfile A.png

You can set some default settings in gracerc.

Yang Ye

Efi Mantzourani wrote:
> You can also import xvg files in excel, nice and simple. Plot your 
> data after that.
>
> */Arindam Ganguly <arindamganguly at gmail.com>/* έγραψε:
>
>   Hi gmx-users,
>   i have a energy.xvg file, but i am not able to convert it to a
>   jpeg, pdf or png format. in fact any cross platform format so that
>   i can print out or send it for publications. any help in this
>   regard is welcomed. thanks.
>   arindam
>   _______________________________________________
>   gmx-users mailing list gmx-users at gromacs.org
>   http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
>   Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
>   www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
>   Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Χρησιμοποιείτε Yahoo!
> Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την 
> καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
> http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> gmx-users mailing list  gmx-users at gromacs.org
> http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
> Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the 
> www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
> Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php


More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list