Θέμα: [gmx-users] *.xvg to jpeg/pdf/png

Efi Mantzourani efi_mantz at yahoo.gr
Sat Aug 19 14:09:14 CEST 2006


You can also import xvg files in excel, nice and simple. Plot your data after that.

Arindam Ganguly <arindamganguly at gmail.com> έγραψε: Hi gmx-users,
i have a energy.xvg file, but i am not able to convert it to a jpeg, pdf or png format. in fact any cross platform format so that i can print out or send it for publications. any help in this regard is welcomed. thanks. 
arindam
 _______________________________________________
gmx-users mailing list    gmx-users at gromacs.org
http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the 
www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php

 		
---------------------------------
 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://maillist.sys.kth.se/pipermail/gromacs.org_gmx-users/attachments/20060819/cc5da830/attachment.html>


More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list