[gmx-users] binding Free energy

Urszula Uciechowska urszula.uciechowska at biotech.ug.edu.pl
Thu Oct 23 16:43:15 CEST 2014


Dear gromacs user,

I would like to calculate Binding Free Energy Calculations for my
protein-DNA complex (already run for 50ns). Is there any manual or
tutorial (for more complex systems) available?

best regards
Urszula
-----------------------------------------
Ta wiadomość została wysłana z serwera Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.ug.edu.pl/More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list