[gmx-users] ramachandran plot

Urszula Uciechowska urszula.uciechowska at biotech.ug.edu.pl
Fri Nov 14 12:34:00 CET 2014


Dear Gromacs users,

I generated the ramachandran plot and would like to colour it in xmgrace
as it was shown in tutorial:
 http://nmr.chem.uu.nl/~adrien/course/molmod/analysis2.html

Does anyone know how to do it?

Best regards
Urszula Uciechowska
-----------------------------------------
Ta wiadomość została wysłana z serwera Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.ug.edu.pl/More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list